Team

Board of Directors

Patrick Duan

 

Ying McGuire

 

Yi Wang

 

Management

Min Fan

COO

Hongyi Zhang

Program Manager

Haohong Lu

Project Manager

Cunzhu Xu

Project Manager

Eva Yao

Ambassador

Gavin Zhang

Ambassador

Contact

410 Pierce St., Houston TX, 77002

Office: (713) 357-9613

Website: www.uschinainnovation.org